Jelenlegi hely

Az 1994-ben alapított SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály (SZTAKI DSD) informatikai alap- és alkalmazott kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenységeket végez a következő IT szakterületeken: mesterséges intelligencia, internet tudomány, digitális könyvtárak és archívumok, elosztott tudáskezelés, elosztott hálózati rendszerek, web, szemantikus web, csoportszoftverek, CSCW, mobil alkalmazások. 

Az alábbi ábrán a DSD szakmai területeit mutatjuk be, mely a webes, cloud és számos egyéb technológia talapzatán, az évek során kialakult három DSD-specifikus szakmai pillérrel támasztja alá a DSD jelenlegi, a mesterséges intelligencia és az internet tudomány területeken végzett munkáját.

A mesterséges intelligencia kutatás-fejlesztését támogató elosztott hálózati infrastruktúrák tervezése, fejlesztése valamint ezen infrastruktúrákban az adatkezelési feladatok speciálizált szolgáltatásainak kutatás-fejlesztése jelenleg kiemelt DSD feladatkör. 

Az infrastrukturális megközelítés lehetővé teszi a DSD osztály adatkezelési, tudásgráf alapú csoportos tudáskezelési, valamint szemantikus web területeken kialakult egyéb know-how-jának direkt alkalmazását, illetve azok egységes kutatás-fejlesztés támogató rendszerbe integrálását. 

A DSD osztály specializált mesterséges intelligencia megoldásokat és alkalmazásokat fejleszt adatszűrési és adattisztítási célok megvalósítására leginkább a kutatási adatok kezelésének (research data handling) területén.   

Az információ és digitális tartalom szférában napjaink kihívásaihoz igazodva az osztály különös hangsúlyt fektet a digitális könyvtári és archívumi rendszerek, repozitóriumok, metaadat regiszterek, szemantikus adatkezelési és -tárolási szolgáltatások (manapság leginkább a mesterséges intelligencia szféra számára) kutatás-fejlesztési feladataira - mind a módszertani, mind a technológiai és az egyedi alkalmazási területeken - a használhatóság,, a skálázhatóság és a hosszútávú digitális megőrzés igényeinek figyelembevételével.

A DSD virtualizálás módszertanával a köztesréteg (middleware) szoftverek segítségével, felhő és a felhő csoportba tartozó egyéb hálózati szolgáltatások (cloud, fog, edge, P2P computing) felhasználásával tudáskezelő rendszerek (knowledge management), szemantikus web, kapcsolt adat (linked data) architektúrák, platformok, módszerek és eszközök fejlesztésével kiemelten foglalkozik, szem előtt tartva a tartalom-tudatosságot (content awareness), az egyedivé formálást (personalisation), illetve a szolgáltatások dinamikus összeállításának lehetőségét (service- and datafusion). 

A SZTAKI DSD munkatársai alapkutatásokat kezdeményeznek a jövő internete szolgáltatásrendszerének kialakítása érdekében. Kutatásokat és fejlesztéseket végeznek továbbá a kollaboratív csoportszoftver alkalmazások, csoport alapú projekt menedzsment rendszerek, workflow (munkafolyamat) rendszerek, vitafórumok, illetve csoportos döntéstámogatási, szavazási rendszerek architekturális, funkcionális és felhasználói felületeket érintő kérdésköreiben.

A DSD küldetése

Legfontosabb feladatunknak olyan kihívásokkal teli K+F problémák megoldását tartjuk, amelyekre hazánkban nem, vagy csak kevesen vállalkoznak, mivel egyedülálló speciális szaktudás nélkül nem lehetséges a megoldásuk. Kihívásnak érezzük az olyan kutatásokat és fejlesztési projekteket, melyekben az informatikán belüli és kívüli interdiszciplinaritás elkerülhetetlen, melyben meg tudjuk csillantani munkatársaink széles körű szakmai tudását, érdeklődési, tevékenységi körét. .

A DSD a megbízhatóságra különösen nagy hangsúlyt fektet: inkább nem vállalunk el egy feladatot, ha nem vagyunk teljesen bizonyosak abban, hogy határidőre, színvonalas munkát tudunk átadni a megrendelőnek. Színvonalas munkát azonban nem csak megbízásból, vagy projekt kötelezettségből végeznek a DSD munkatársai. Az osztályunkon meghonosodott projektközi, ún. "szórt idős tevékenységként" számos a magyar társadalom számára fontos és hasznot hajtó tevékenységet műveltünk/művelünk - nem mintha projektjeink mihasznák lennének. Igy jött létre például a több mint 20 éve létező SZTAKI Szótár internet szolgáltatás is, melyet naponta több mint 50 ezer látogató használ kedvvel és megelégedéssel.

A DSD komplex rendszereket hoz létre, legyenek azok gondolati rendszerek (elméleti (alap)kutatás), avagy működőképes bonyolult szoftverrendszerek a posztakademikus tudományos kutatás és tudáslétrehozás paradigmája mentén.  Rendszerfejlesztéskor leginkább JAVA-t, Javascriptet, PHP-t, SQL-t, SPARQLt, JSON-t használunk, de nem vetjük meg a többi technológiát sem. Néha még PERL-re is vetemedünk, de aztán ezt letagadjuk.

A DSD számokban

Az alább hivatkozott oldalon összefoglaló adatokkal és adatvizualizációkkal mutatjuk be a DSD elmúlt 25 évének szakmai tevékenységét: projektjeink, az alkalmazott rendszerfejlesztési technológiák, a hazai és nemzetközi partnerségek áttekinthető ábráival, térképre és idővonalra helyezésével. 

A DSD jelenlegi kulcsszavai

mesterséges intelligencia, megerősített tanulás, tanuló algoritmusok, kutatási adatkezelés, kollaboratív tudáskezelés, tudásgráfok, RDF, RDFS, OWL, LLD (Library Linked Data), LOD (Linked Open Data), SKOS, cloud, fog, és edge rendszerek, szemantikus web, szemantikus webszolgáltatások, ontológiák, elosztott rendszerek,, context-awareness, mobil alkalmazások, közösségi hálózatok, CSCW, csoportmunka-alkalmazások, többkritériumú csoportos döntéstámogatás,,P2P, peer-to-peer, SOA, szolgáltatás orientált architektúrák, SLA, digitális könyvtárak, digitális archívumok, Dublin Core, hosszútávú digitális megőrzés.

Jelenlegi K+F projektjeink

Az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály jelenleg a következő EU és hazai projektekben végez kutatásokat és fejlesztéseket:

 • DKG: Elosztott Tudásgráfok
 • CONCORDA: Concentrated Cooperation on Research Data
 • MTMT2: Magyar Tudományos Művek Tára 2.0 fejlesztése
 • W3C-HU: World Wide Web Consortium Magyar Iroda
 • ARP: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Adatrepozitórium
 • DIWAS: Digital Work Assitant
 • iToBoS: Intelligent Total Body Scanner for Early Detection of Melanoma

Befejezett projektjeink

 • SYMBIO-TIC: SYMBIO-TIC
 • COURAGE: Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries
 • SZTAKIMemory: SZTAKIMemory - Nem törölhető digitális archívumrendszer intézeti központi memória céljára
 • Share-PSI 2.0: Közös szabványok nyílt adatok és állami szektor információk közzététele számára
 • Chaoster: Adaptív, kontextus-tudatos, “emergens interoperabilitást” támogató, kollaborációs platform káosz/krízismenedzsment célra
 • Tolmácskesztyű: Tolmácskesztyű
 • BonFIRE: Building service testbeds on FIRE
 • ChaosFIRE: ChaosFIRE - Fed4Fire innovatív kísérlet opportunisztikus alapelvű hálózatokon történő szenzor adatok gyűjtésének és elosztásának hatékonyság mérésére
 • MunkaPad: LOD alapú integrált e-science platform
 • NextGeneration: A tudományos folyóiratok új generációja
 • DONAU: RICOH-SZTAKI együttműködés
 • SZTAKI Dictionary 4.0: Sztaki Szótár 4.0
 • KOPI-Trans: Fordítási plágiumok keresése
 • CrossMedia: CrossMedia Szemantikus Annotációs és Kereső szolgáltatás
 • CloudBricks EU FP7 pályázat előkészítése: A Cloud-használat egyszerűsítése és hozzáférhetőségének bővítése építőkocka-szerű megközelítéssel – EU FP7 pályázat előkészítése
 • S-CUBE: European Network of Excellence in Software Services and Systems
 • N-Cloud: Nuance-SZTAKI együttműködés
 • BREIN: Üzleti célvezérelt, megbízható és intelligens Gridek
 • T-ONE: Ergonómikus webfejlesztés és design módszertanának kidolgozása
 • ILI: Intelligens látogató irányítás
 • ABILITIES: A kibővített Európai Unió kis- és középvállalatainak együttműködését támogató applikáció busz
 • DELOS NoE: DELOS Network of Excellence on Digital Libraries
 • Meta-contentum: META-CONTENTUM K+F projekt
 • INFRAWEBS: Intelligent Framework for Generating Open (Adaptable) Development Platforms for Web-Service Enabled Applications Using Semantic Web Technologies, Distributed Decision Support Units and Multi-Agent-Systems
 • MIK: MIK 3.1.2. Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése
 • ORG: Országos Rákregiszter GRID
 • T-SOA: Tranzakciók és konkurrencia kezelése SOA környezetben
 • T-Intra: Magyar Telekom Csoport Intranet fórum rendszer
 • GeneSyS: Generikus Rendszerfelügyeleti Rendszer
 • MOVOT: Az elektronikus szavazási eljárások modernizációja
 • EUTIST-AMI: European Take-Up of Essential Information Society Technologies
 • StreamOnTheFly: Elosztott Digitális Hangtárak a Közösségi Rádiózásért
 • PublicVoiceXML: Telefonos szolgáltatások VoiceXML alapon
 • Kaposvar: "Az információs társadalom igényorientált eszközei és rendszerei"
 • HEKTAR: Nyílt archívumi ajánlások alkalmazása hazai elektronikus könyvtárakban
 • KOPI: KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál
 • PROMOCIO: Proaktív multimodális szervezetközi kollaborációs és monitoring platform
 • Cogitatio: Érvtérképészet alapú döntéstámogatás
 • Web4Groups: Web4Groups – Csoportmunka Támogatás az Interneten
 • DELOS NoE FP5: DELOS Network of Excellence
 • DELOS: DELOS
 • SELECT: Értékelő, Szűrő és Javaslattevő Szolgáltatásrendszer
 • CORES: A Forum on Shared Metadata Vocabularies
 • AQUA: Fejlett Lekérdező Felhasználói Felület Architektúra
 • KNIXMAS: Knowledge Shared XPS-based Research Network Using Multi-Agent Systems
 • VASIE: Value Added Software Information for Europe

DSD fejlesztett webes honlapok és portálok

Tudományos konferenciák és workshopok a DSD szervezésében

Munkakonferenciáink:

A DSD keretein belüli egyéb tevékenységek

MTA SZTAKI DSD, az Elosztott Rendszerek osztály Magyarországon a legelsők között kezdett el foglalkozni a World Wide Web hazai kutatásával, fejlesztésével, Internet szolgáltatások létrehozásával és üzemeltetésével. A korai ébredés egyik sajátossága volt, hogy a terület anno nem létező magyar terminológiáit is létre kellett hozni, például így találtuk ki a home page magyar megfelelőjét is. E történet fontosabb állomásait ábrázoltuk ezen az idődiagrammon: