Jelenlegi hely

Az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya (MTA SZTAKI DSD) informatikai alap- és alkalmazott kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenységeket végez a következő szakterületeken: elosztott hálózati rendszerek, World Wide Web portálok és alkalmazások, csoportszoftverek, CSCW, digitális könyvtárak és archívumok, mobil alkalmazások.

Az információ és tartalom kérdésében napjaink kihívásaihoz igazodva, az osztály különös hangsúlyt fektet a digitális könyvtári szolgáltatások kutatási és fejlesztési feladataira - mind módszertani, mind technológiai és alkalmazási területeken - a használhatóság, elérhetőség, skálázhatóság és hosszútávú megőrzés igényeinek figyelembe vételével.

Az MTA SZTAKI DSD munkatársai kutatásokat végeztek és végeznek továbbá a csoportszoftver alkalmazások, csoport alapú projekt menedzsment rendszerek, workflow (munkafolyamat) rendszerek, munkatáblák, vitafórumok, illetve szavazási, besorolási és csoportos ajánlattételi rendszerek architektúrális, funkcionális és felhasználói felületeket érintő kérdésköreiben (lsd. szolgáltatások).

A DSD virtuális eszközök, köztesréteg (middleware) szoftverek (Grid és P2P alapú rendszerek), szemantikus web architektúrák, platformok, módszerek és eszközök fejlesztésével foglalkozik, szem előtt tartva a tartalom tudatosságot (content awareness), egyedivé formálást, illetve a szolgáltatások dinamikus összeállításának lehetőségét. Az osztály továbbá kutatói és fejlesztői munkát végez a rugalmas üzleti modellek kérdéskörében, fejlesztve a vállalkozások közötti együttműködést, főként a platform független hozzáférés, az információ és tartalom megosztás, a továbbítás és tárolás számítástechnikai (webes) hátterének biztosításával, az együttműködési és operációs feladatok, illetve végrehajtási formák és a munkafolyamatok (workflow) meghatározásával.

A DSD emellett olyan projektekben is részt vett, ahol honlapok, web-szolgáltatások és mobil eszközök használhatósági és hozzáférhetőségi (akadálymentességi) elemzését kellett elvégezni.

A DSD küldetése

Legfontosabb feladatunknak olyan kihívásokkal teli K+F problémák megoldását tartjuk, amelyekre hazánkban nem, vagy csak kevesen vállalkoznak, mivel egyedülálló speciális szaktudás nélkül nem lehetséges a megoldásuk. Kihívásnak érezzük az olyan kutatásokat és fejlesztési projekteket, melyekben az informatikán belüli és kívüli interdiszciplinaritás elkerülhetetlen, melyben meg tudjuk csillantani munkatársaink széles érdeklődési, tevékenységi körét, és együttműködésünk új minőségét.

A DSD a megbízhatóságra különösen nagy hangsúlyt fektet: inkább nem vállalunk el egy feladatot, ha nem vagyunk teljesen bizonyosak abban, hogy határidőre, színvonalas munkát tudunk átadni a megrendelőnek. Színvonalas munkát azonban nem csak megbízásból, vagy projekt kötelezettségből végeznek a DSD munkatársai. Az osztályunkon meghonosodott projektközi, ún. "szórt idős tevékenységként" számos a magyar társadalom számára fontos és hasznot hajtó dolgot műveltünk/művelünk - nem mintha projektjeink mihasznák lennének. Igy jött létre például a több mint 10 éve létező SZTAKI Szótár internet szolgáltatás is, mely méltán reprezentálja a magyar informatikai K+F szféra jelenlegi állapotát: soha nem kaptunk egy fillér támogatást a fejlesztésére (bár rendszeresen pályáztunk), ugyanakkor naponta több mint 100 ezer felhasználó használja kedvvel és megelégedéssel.

A DSD rendszereket hoz létre, legyenek azok gondolati rendszerek (elméleti (alap)kutatás), avagy működőképes bonyolult szoftver rendszerek. Az utóbbi esetben leginkább PHP-t, JAVA-t, CORBA-t, RDF-et, OWL-t, XML-t használunk, de nem vetjük meg a többi technológiát sem. Néha még PERL-re is vetemedünk, de aztán ezt letagadjuk.

A DSD korábbi projektjeit és szakmai hozzáértéseink területeit áttekinthető módon leginkább egy korábbi plakátunkon kisérhetik figyelemmel PDF, PNG és JPG formában (az utóbbi kettő csak az áttekintő táblázatot tartalmazza).

A DSD jelenlegi kulcsszavai

self-aware, pervazív rendszerek, pervazív adaptáció, context-awareness, mobil alkalmazások, kollaboratív tudástechnologia, RDF, RDFS, OWL, LLD (Library Linked Data), LOD (Linked Open Data), szókincs, SKOS, közössgéi hálózatok, CSCW, csoportmunka-alkalmazások, bio-inspirált rendszerek, intelligens terek, felhő alapú rendszerek, szemantikus web és szemantikus webszolgáltatások, ontológiák, elosztott rendszerek, P2P, peer-to-peer, overlay hálózatok, SOA, szolgáltatás orientált architektúrák, SLA, digitális könyvtárak, digitális archívumok, Dublin core, automatikus metaadat kivonatolás, metaadat séma regiszterek, hosszútávú megőrzés, proaktív projekt menedzsment, web 2.0, gazdag felhasználói felületek, AJAX, plágium, plágiumkeresés, akadálymentesítés, ergonómia, használhatóság

Jelenlegi K+F projektjeink

Az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály jelenleg a következő EU és hazai projektekben végez kutatásokat és fejlesztéseket:

 • COURAGE: Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries
 • SYMBIO-TIC: SYMBIO-TIC
 • MTMT2: Magyar Tudományos Művek Tára 2.0 fejlesztése
 • W3C-HU: World Wide Web Consortium Magyar Iroda

Befejezett projektjeink

 • Share-PSI 2.0: Közös szabványok nyílt adatok és állami szektor információk közzététele számára
 • Chaoster: Adaptív, kontextus-tudatos, “emergens interoperabilitást” támogató, kollaborációs platform káosz/krízismenedzsment célra
 • TolmácsKesztyű: Jelnyelvi tolmácskesztyű fejlesztése
 • BonFIRE: Building service testbeds on FIRE
 • ChaosFire: Fed4Fire innovatív kísérlet opportunisztikus alapelvű hálózatokon történő szenzor adatok gyűjtésének és elosztásának hatékonyság mérésére
 • MunkaPad: LOD és LOS alapú integrált e-science platform
 • NextGeneration: A tudományos folyóiratok új generációja
 • DONAU: RICOH-SZTAKI együttműködés
 • SZTAKI Szótár 4.0: SZTAKI Szótár 4.0
 • KOPI-Trans: Fordítási plágiumok keresése
 • CrossMedia: Elosztott számítást támogató hálózati szolgáltató (ASP) rendszer
 • CloudBricks EU FP7 pályázat előkészítése: A Cloud-használat egyszerűsítése és hozzáférhetőségének bővítése építőkocka-szerű megközelítéssel – EU FP7 pályázat előkészítése
 • S-CUBE: European Network of Excellence in Software Services and Systems
 • N-Cloud: Nuance-SZTAKI együttműködés
 • BREIN: Üzleti célvezérelt, megbízható és intelligens Gridek
 • T-ONE: Ergonómikus webfejlesztés és design módszertanának kidolgozása
 • ILI: Intelligens LátogatóIrányítás
 • ABILITIES: A kibővített Európai Unió kis- és középvállalatainak együttműködését támogató applikáció busz
 • DELOS NoE: DELOS Network of Excellence on Digital Libraries
 • Meta-contentum: META-CONTENTUM K+F projekt
 • INFRAWEBS: Intelligent Framework for Generating Open (Adaptable) Development Platforms for Web-Service Enabled Applications Using Semantic Web Technologies, Distributed Decision Support Units and Multi-Agent-Systems
 • MIK: MIK 3.1.2. Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése
 • ORG: Országos Rákregiszter GRID
 • T-SOA: Tranzakciók és konkurrencia kezelése SOA környezetben
 • GeneSyS: Generikus rendszerfelügyeleti rendszer
 • MOVOT: Az elektronikus szavazási eljárások modernizációja
 • EUTIST-AMI: European Take-Up of Essential Information Society Technologies
 • StreamOnTheFly: Elosztott Digitális Hangtárak a Közösségi Rádiózásért
 • PublicVoiceXML: Telefonos szolgáltatások VoiceXML alapon
 • Kaposvar: "Az információs társadalom igényorientált eszközei és rendszerei"
 • HEKTAR: Nyílt archívumi ajánlások alkalmazása hazai elektronikus könyvtárakban
 • KOPI: KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál
 • PROMOCIO: Proaktív multimodális szervezetközi kollaborációs és monitoring platform
 • Cogitatio: Érvtérképészet alapú döntéstámogatás
 • Web4Groups: Web4Groups – Csoportmunka Támogatás az Interneten
 • DELOS NoE FP5: DELOS Network of Excellence
 • DELOS: DELOS
 • SELECT: Értékelő, Szűrő és Javaslattevő Szolgáltatásrendszer
 • CORES: A Forum on Shared Metadata Vocabularies
 • AQUA: Fejlett Lekérdező Felhasználói Felület Architektúra
 • KNIXMAS: Knowledge Shared XPS-based Research Network Using Multi-Agent Systems
 • VASIE: Value Added Software Information for Europe

DSD fejlesztett webes honlapok és portálok

Tudományos konferenciák és workshopok a DSD szervezésében

Munkakonferenciáink:

A DSD keretein belüli egyéb tevékenységek

MTA SZTAKI DSD, az Elosztott Rendszerek osztály Magyarországon a legelsők között kezdett el foglalkozni a World Wide Web hazai kutatásával, fejlesztésével, Internet szolgáltatások létrehozásával és üzemeltetésével. A korai ébredés egyik sajátossága volt, hogy a terület anno nem létező magyar terminológiáit is létre kellett hozni, például így találtuk ki a home page magyar megfelelőjét is. E történet fontosabb állomásait ábrázoltuk ezen az idődiagrammon: