projects

Jelenlegi hely

Teljes név:A Cloud-használat egyszerűsítése és hozzáférhetőségének bővítése építőkocka-szerű megközelítéssel – EU FP7 pályázat előkészítése
Szám:EU-KP_12-1-2012-0014
Kezdet:2011. 08. 01.
Lezárás:2012. 11. 15.
Költségvetés:2 768 600 Ft

EU FP7 pályázat előkészítése - a projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Alap finanszírozásával valósul meg.

Az EU FP7 pályázati kiírásra benyújtott projektjavaslat tartalmi összefoglalója:

A CloudBricks projekt célja a cloud computing üzleti szféra általi teljes kihasználásának elősegítése. Ehhez javasol egy teljesen új megközelítést, mely során a cloud szolgáltatást - melyet jelenleg egységes egészként kezelnek - kisebb szolgáltatás- ill. feladat-egységekre osztja fel a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A cloud computing egyre keresettebbé váló kereskedelmi szolgáltatás, mely igényt ma még csak a legelsőként megjelent cloud-szolgáltatók képesek kiszolgálni. Ha azonban ez a szolgáltatási szféra újabb szereplőkkel bővül, egy új piac jön létre ahol mindenki a saját felhasználási céljainak legmegfelelőbb cloud-szolgáltatót választhatja. Ennek jelenlegi legnagyobb akadálya a különböző cloud-ok közötti interoperabilitás hiánya.

A CloudBricks projekt e probléma praktikus megoldását célozza, elősegítve a cloud-ban való részvételt, a cloud által nyújtott előnyök minél nagyobb mértékű hasznosítását. A hagyományos “szolgáltatás mint egész” gyakorlattól egy új irányba indul, kettéválasztva az üzleti logikát a csupasz szolgáltatáskészlettől, ezáltal lehetővé téve a logikák cseréjét miközben ugyanazt az alapimplementációt használja. Ez a megoldás növekvő interoperabilitást tesz lehetővé az új megoldásokra szánt befektetések és a már létező implementációk fenntartási költségeinek minimalizálása mellett.

A projekt célja nem egy új cloud-technika feltalálása, hanem a ma létező szabványosítási szervezetek, kereskedelmi szolgáltatók és kutatási projektek közötti közös megközelítés és gyakorlat meghatározása.