Jelenlegi hely

DIWAS

2019. 08. 01.

A DIWAS projekt célja egy olyan felhőszolgáltatás megvalósítása, aminek segítségével Ipar 4.0 környezetben gyártósori munkások számára összeszerelési instrukciók generálhatók és jeleníthetők meg multimodális módon. 

DBK

2021. 07. 01.-2022. 07. 01.

A Digitális Bölcsészeti Központ dhupla nevű platformja irodalmi anyagok kritikai feldolgozását és kiadását szolgálja. A művek TEI XML alapú feldolgozását az Oxygen XML Editor bővítménye támogatja, melyet a SZTAKI DSD fejleszt a DBK útmutatása alapján. A TEI szerkesztői környezet kontextusfüggően segíti a szerkesztőket a megfelelő XML tagok beillesztésében, a TEI szabályok ellenőrzésében, olvasási nézet megjelenítésében és a metaadatok űrlapos bevitelében.

MTMT2

2014-2018

A hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a magyar akadémiai és felsőoktatási szféra országos regisztere, és mint ilyen több mint 40 ezer felhasználót szolgál ki, valamint statisztikai adatokkal lát el a tudománnyal foglalkozó különféle állami és egyéb intézményeket. Az MTMT új szoftver rendszerének fejlesztésére az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya kapott megbízást.

SYMBIO-TIC

2015-2019

A SYMBIO-TIC projekt az európai gyártás rugalmasabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét tűzte ki maga elé célul. Legfőbb újítása a munkás és a robot közös térbe helyezése a kollaboráció hatékonyabbá tétele érdekében. Ennek megvalósítása során különös hangsúlyt kap a biztonság. A munkás testi épségének védelmében, az ütközés elkerülésért a rendszer folyamatosan érzékeli a munkás helyét és ez alapján befolyásolja a robot viselkedését. Az optimális munkamegosztás megvalósításához fontos a munkafolyamatok körültekintő megtervezése és a változásokhoz való alkalmazkodás képessége. Kiemelt szerepet kap továbbá az ember és gép között zajló hatékony kommunikáció, ahol a munkás többféle csatornán, könnyedén veheti fel a kapcsolatot a robottal, őt pedig információkkal, instrukciókkal látja el az elvégzendő feladatról.

COURAGE

2016-2019

A COURAGE kutatóprogramot (http://cultural-opposition.eu/) a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja. A kutatóprogram a kulturális ellenállás gyűjteményeinek közös adatbázisát hozza létre, lefedve az egykori szocialista blokk tagállamait. A felépülő adatbázis egyfajta metaarchívumként funkcionál, és nagy segítség lehet a történelem, irodalom vagy művészeti oktatás területén, hiszen képes egyszerre multimediális tartalmakat megjeleníteni, illetve a szabad, kreatív bejárást biztosítani a felhasználóknak. A projekt informatikai támogatását az MTA SZTAKI nyújtja.

SZTAKIMemory

2017.01.01-2017.12.31

A SZTAKIMemory projekt célja az MTA SZTAKI-ban felgyülemlett több évtizedes tudás és kutatási-fejlesztési eredmény hosszútávú digitális megőrzését lehetővé tévő infrastruktúra megteremtése. A SZTAKIMemory alkalmazásával lehetővé válik, hogy a SZTAKI minden kutatója az általa előállított kutatási eredményeket, az eredmények eléréséhez felhasznált publikációkat, jegyzetek, szükséges adatokat, programokat, virtuális gépeket, stb. olyan módon tudja tárolni, hogy azok évek, évtizedek múlva is visszakereshetőek és visszaállíthatóak, olvashatók és futtathatóak legyenek. 

Share-PSI 2.0

2014-2016

A Share-PSI 2.0 Tematikus Hálózati Projekt célja az állami szektor információk (PSI - Public Sector Information) újrafelhasználásában érintett szervezetek összekapcsolása, és annak segítése, hogy ezen szervezetek konszenzusra jussanak a területet érintő műszaki szabványok, már létező és folyamatban lévő kezdeményezések terén. A projekt elsődlegesen az új PSI Irányelv megvalósítására helyezi a hangsúlyt.

Chaoster

2012-2014

A Chaoster projekt célja új elvű, kollaborációs szoftver rendszer kialakítása mobil platformra káosz/krízismenedzsment felhasználásra.

Tolmácskesztyű

2012-2014

A Tolmácskesztyű projekt célja egy olyan innovatív, intelligens segédeszköz megalkotása, melynek segítségével a beszéd- és halláskárosult emberek a mindennapi életben képesek kapcsolatot teremteni ép embertársaikkal úgy, hogy az mindkét fél számára intuitív módon valósul meg.

BonFIRE

2012-2013

A BonFIRE projekt egy több helyszínű felhő federációt fejlesztett a FIRE számára, amely alkalmazások, szolgáltatások és rendszerek kutatását támogatja a K+F teljes életciklusában.

ChaosFIRE

2013-2014

A ChaosFIRE egy, a Fed4FIRE projekt első Nyílt Pályázati Felhívása keretében megvalósuló innovatív kísérleti fejlesztés. A BonFIRE projekt során sikerrel záruló KOPFire alprojektet követően a ChaosFIRE a DSD második FIRE (Future Internet Research and Experimentation - a Jövő Internetjének Kutatása és Kísérletei) projektje. A ChaosFIRE kísérlet célja a Chaoster opportunisztikus peer-to-peer mobil technológia teljesítményének és használhatóságának vizsgálata - mint a központi szolgáltatás-alapú megoldások alternatívája - városi környezetben, szenzorinformáció gyűjtésére és továbítására, szétosztására.

MunkaPad

2011-2013

A MunkaPad projekt célja tudásmunkások, tudományos kutatók számára a mindennapi tevékenységüket szemantikus szinten támogató, elektronikus infrastruktúra (e-science platform) létrehozása, valamint a rendszer létrehozásához szükséges interdiszciplináris használat/munkafolyamat elemzések és információ-technológia kutatások elvégzése.

NextGeneration

2012-2014

A NextGeneration projekt célja a tudományos folyóirat, és ezzel összhangban, a tudományos publikáció fogalma új generációjának (többrétegű tudományos publikáció, új generációs tudományos folyóirat) megteremtése, a szükséges paradigmatikus váltás információ technológiai előkészítése, a felhasználandó szemantikus-, digitális archívumi- és kollaborációs szoftvertechnológiák kifejlesztése és integrálása, valamint egy konkrét prototípus új generációs folyóirat megteremtése a Közgazdasági Szemle szerkesztőségével karöltve.

DONAU

2007-2009

A RICOH Company Ltd. és az MTA SZTAKI 3 évre szóló együttműködési megállapodást kötött a következő generációs Web-technológia alapú csoportmunka-szoftverek kutatás-fejlesztésére. A RICOH Company Ltd. célja az, hogy a csoportmunka szoftverrendszerek területén megelőzze versenytársait, a Canont és a Fuji Xerox-ot az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya (DSD) közreműködésével, amely vezető szerepet játszik a kutatási programban.

SZTAKI Dictionary 4.0

2010-2011

A SZTAKI Szótár megújul tartalmi, formai és architekturális szempontból is.

KOPI-Trans

2010-2011

A KOPI-Trans kutatási projekt célja olyan algoritmusok elkészítése, amelyek lehetővé teszik egy magyar szöveg angol fordításainak megtalálását, interneten vagy digitális könyvtárakban, gyűjteményekben.

CrossMedia

2010-2013

Célunk az elosztott számítást és fejlett jelfeldolgozást támogató, szemantikus keresőfelülettel
rendelkező adattároló, processzáló és kiszolgáló hálózati szolgáltató (ASP) rendszer
prototípusának kifejlesztése és az ehhez szükséges kutatási feladatok elvégzése.

CloudBricks EU FP7 pályázat előkészítése

2011-2012

CloudBricks - Simplifying Cloud-usage and expanding its availability with a building-block-style approach - EU FP7 proposal preparation 

 

The project is supported by the Hungarian Government, managed by the National Development Agency, and financed by the Research and Technology Innovation Fund.

S-CUBE

2008-2012

N-Cloud

2010-2011

Az együttműködés keretében a DSD feladata a Nuance technológiáira építő
webszolgáltatások tervezése és implementálása cloud infrastruktúrban.

BREIN

2006-2009

A GRID technológiák egészen mostanáig nem tudtak az üzleti szféra által adott kihívásokra megfelelő megoldásokat adni. A BREIN projekt ezen úgy kíván segíteni, hogy egy az eddigieknél sokkal "üzlet központúbb" megközelítést választ. A cél egy olyan keretrendszer kifejlesztése, amely ellátási láncok, üzleti célok, folyamat modellek, folyamat tervezési és folyamat indítási minták, belső és külső szervezeti együttműködések formális leírásain alapul, beleértve kívánságok, képességek, emberi és műszaki erőforrások tevékenységeinek formális leírását is, kiegészítve egy olyan szimulációs rendszerrel, amely komplex döntések támogatásához nyújt segítséget akár nem standard döntési folyamatok esetében is. Mindehhez a BREIN a GRID technológiák kínálta rugalmasságot és megbízhatóságot kívánja ötvözni az üzleti folyamatok modellezésének erejével, s mindezt intelligens és adaptív MI technológiák alkalmazásának segítségével, nevesint az ágens teória, tervezési és optimalizációs stratégiák és szemantikus web felhasználásával.

T-ONE

2006-2009

A T-Online megbízta az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályát, hogy ergonómiai szempontból vizsgálja felül jelenlegi webfejlesztési és design módszertanát, és készítsen javaslatot a jelenlegi módszertan módosítására a T-Online webdesign felgyorsítására és az üzemeltetett oldalak ergonomikusabbá tételére.

ILI

2009-2010

Az ILI (Intelligens látogató irányítás: kontextuális szemantika vezérelt interaktív környezet fejlesztése) projekt célja egy olyan integrált látogató irányítást végző keretrendszer elkészítése, amely többféle környezetben (pl. múzeum, kórház, áruház, parkoló, stb.) képes a látogatókat segíteni, integrálva a szenzorok, helymeghatározó eszközök, modern megjelenítő- és interaktív eszközök lehetőségeit.

ABILITIES

2006-2007

Az ABILITIES (Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs - A kibővített Európai Unió kis- és középvállalatainak együttműködését támogató applikáció busz) projekt célja egy olyan federatív architektúra kutatása, tervezése és megvalósítása, amelyben intelligens és adaptív UBL (Unified Business Language) üzenetek, valamint az interoperabilitást biztosító szolgáltatások segítségével az EU új és kevésbé fejlett tagállamainak kis- és középvállalkozásai (KKV) az eddiginél hatékonyabban és gazdaságosabban tudnak egymással együttműködni.

DELOS NoE

2004-2007

The DELOS network intends to conduct a joint program of activities aimed at integrating and coordinating the ongoing research activities of the major European teams working in Digital Library - related areas with the goal of developing the next generation Digital Library technologies.

Meta-contentum

2006-2007

INFRAWEBS

2004-2007

The primary project objective is to develop an ICT framework, which enables software and service providers (SMEs, RESs, INDs) to generate and establish open, extensible and reconfigurable development platforms for Web-Service applications.

MIK

2005-2009

A MOBIL INNOVÁCIÓS KÖZPONT a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati támogatásából alakult meg (MIK), amely egyetemek, akadémiai kutatóintézet, iparvállalatok, szolgáltatók, valamint tudományos kutatással vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködésére épül. A Mobil Innovációs Központ azoknak a tudományos és műszaki kérdéseknek a megoldására jött létre, amelyek hozzájárulnak a jövő heterogén mobil és vezetéknélküli hálózataiban felmerülő problémák tisztázásához, a 3G-s szolgáltatások és a későbbi mobil és vezetéknélküli technológiák bevezetéséhez, és ezeken a hálózatokon korszerű alkalmazások fejlesztéséhez. Cél továbbá az említett témákba kis- és közepes vállalkozások bevonása.

Az MTA SZTAKI a MIK 3.1.2-es "Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése" projektjében vesz részt kutató-fejlesztő partnerként.

ORG

2005-2007

Az ORG projekt célja a Nemzeti Rákregiszter számára egy új, modern infrastruktúrán alapuló, online adatgyűjtő rendszer kiépítése.

Az új rendszer lehetővé teszi a nagy kórházakon kívül a kisebb intézeteknek is, hogy kényelmesen, egy webböngésző segítségével, kapcsolódjanak a rendszerhez, kihasználják az online kapcsolat előnyeit, az adatjavítást, a hibák gyors visszajelzését. Ez a megoldás lehetőséget teremt az adatok minden eddiginél precízebb összegyűjtésére, és a statisztikai hibák jelentős csökkentésére.

T-SOA

2006-2006

A projekt alkalmazott kutatásokat végzett a telekommunikációs ipar nagyméretű szolgáltatás orientált architektúráinak különféle funkciói (pl. párhuzamos tranzakció kezelés) implementációs megoldásai területén. A projekt részletei nem nyilvánosak.

T-Intra

2005-2005

GeneSyS

2002-2004

A GeneSyS (Generic Systems Supervision) projekt 2002 márciusában indult azzal a céllal, hogy a résztvevők elosztott rendszerek számára egy új felügyeleti és menedzsment middlewaret tervezzenek és valósítsanak meg. A rendszer specifikálásán és kifejlesztésén túl a GeneSyS konzorcium résztvevői azt is célul tűzték ki, hogy az elkészült rendszer minél szélesebb körben elterjedjen, és lehetőség szerint kvázi szabvánnyá váljon a Web Services alapú rendszerfelügyeleti alkalmazások területén.

MOVOT

2002-2004

A MOVOT projekt fő célja két alternatív elektronikus szavazórendszer, és egy új metodológia kifejlesztése volt, mely az államigazgatás és a magánszervezetek számára nyújt elektronikus szavazási eszköztárat a saját szavazási eljárásaikhoz, valamint ösztönzi ezen technológiák átvételét.

EUTIST-AMI

2001-2003

EUTIST-AMI, funded by European Union, is constituted by 13 application projects that are testing the benefits and the potential of agent and middleware technologies applied in real industrial environments. To sustain competition and face the global market challenge, the power of these technologies must be harnessed.

EUTIST-AMI, coordinated by ENEA UDA (Italy) in collaboration with LogOn (Germany), CSIC (Spain), MTA SZTAKI (Hungary) and DFKI (Germany), will last for three years and is intended to improve the efficiency of the management and the dissemination of the results deriving from the 13 projects within the cluster. It also helps emphasise the European dimension of the projects. A key benefit of the cluster is the ability to coordinate dissemination activities. As the results of the individual projects become available, the coordinators will organize European wide dissemination campaigns. These will focus on the "success stories" of the projects, in order to show other potential users the benefits that these two types of technology can offer.

StreamOnTheFly

2002-2004

StreamOnTheFly is about offering a personalised community radio program with collaborative filtering agents and bandwidth sensitive streaming.

StreamOnTheFly will demonstrate new ways of management and personalisation technologies for audio content using cutting-edge middleware and agent technologies. Many programs produced at community radio stations are too valuable to be broadcasted only once! We are working on recycling technologies, making them accessible on-line and on mobile devices anytime, whereas personalisation of the radio program is an important goal to be shown in the StreamOnTheFly trial.

PublicVoiceXML

2002-2003

VoiceXML is a standardisation effort for telephony based IVR (interactive voice repsonse) applications, such as voice mailboxes, ticket reservation, car sharing, chat or payment services, etc.

PublicVoiceXML is both the name of a software package and the name of a trial project with European community radios, who will be evaluating VoiceXML technology through their umbrella organisation AMARC.

PublicVoiceXML is a voice response application which integrates voice services with data services and frees the authors of VXML from low level programming providing infrastructure to implement phone based interface for web and application interaction.

Kaposvar

2002-2004

The project explores the possibilities and examines the necessary steps of introducing and establishing e-administration and disseminating e-democracy in a wider area. The range of tasks in the project is multidisciplinary: successfully achieving the planned goals requires cooperation among administrative specialists, jurists, administration-reengineering specialists, financial and computer specialists, sociologists.

HEKTAR

2003-2004

The objective of the project is to interconnect the Hungarian digital libraries on the basis of the Open Archive Initiative (OAI), and to expose them to the international OAI network. Using te OAI's protocol, several digital metadata repositories (data providers) can be searched at once from a central search interface (a service provider), thus realizing the paradigm of unified search . Our main partner in this project is the Hungarian Electronic Library (MEK) of the National Széchenyi Library.

KOPI

2003-2004

KOPI Online Plagiarism Search and Information Portal.

The goal of the project is to develope an online plagiarism-search portal, that helps both digital libraries to protect their documents and for teachers, professors to find copied work or publications. The portal would also give information about the Hungarian laws belonging to this special field, and would include a discussion forum as well.

Such a service is not available for the Hungarian net community yet, and the foreign services are also limited in number and functionality. This portal will foster Internet publications and spreading of digital libraries by beating back the illegal copies. It has no sense to copy a digital document if within minutes the copy of the whole or part can be detected.

PROMOCIO

2005-2006

A projekt célja az elosztott rendszerek felépítésének elveit követve, újfajta kollaboratív, osztott tudás- és projektmenedzsment rendszerkörnyezet és együttműködés-technológia (mint humántechnológia) kialakítása. Vagyis új informatikai és szervezéstudományi tudományos eredmények alapján hozunk létre a gyakorlatban használható új típusú csoportszoftver-rendszert.
A rendszer egyik funkcionális súlypontja a projektértékelés és annak informatikai támogatása, illetve informatikai modellje.

Cogitatio

2005-2006

Érvtérképészet alapú döntéstámogatás

A projekt hosszútávú célja létrehozni egy szabadon elérhető, jól használható, nagytudású argument mapping (érvtérképész) rendszert, és előmozdítani ennek minél szélesebb körben történő használatát.

Tesszük mindezt abban a reményben, hogy ezzel a hathatós eszközzel felvértezve javulni fog a társadalom (illetve az egyes emberek) információ-feldolgozó képessége, és így talán közelebb juthatunk az igazsághoz, és jobb döntéseket hozhatunk.

Web4Groups

1995-1998

Web4Groups was an EU-funded project among the Telematics Application Development Projects of the Fourth Framework Program. Its main goal was to develop an advanced, web-based groupware system. The project went on from 1995 to 1998. The software developed by the project is no longer in operation, but several new systems are based on the concepts and code of this software.

Web4Groups primarily supports different-time (non-simultaneous) group communication via discussion forums. There was a stress on multilinguality and universal messaging, services were accessible in several European languages through different communication channels, including WWW, NNTP (Usenet News), e-mail, telephone and fax. The project also implemented some advanced and experimental groupware services: voting, rating, annotation of Web pages and joint document editing. Our department was mainly responsible for the voting service within Web4Groups.

DELOS NoE FP5

2000-2002

The DELOS Network of Excellence on Digital Libraries is an initiative funded by the European Commission's Information Society Technologies 5th Framework Programme (IST-FP5). Its objectives are

  • to improve the effectiveness of European research in this emerging domain,
  • to provide a forum where researchers and practitioners can exchange ideas and experiences
  • to facilitate take-up of DL technologies
  • to promote international cooperation in the DL research domain

DSD is actively participating in the DELOS Working Group 2.1 on digital library evaluation and testing.

DELOS

1996-1999

The DELOS Working Group was funded by the ESPRIT Long Term Research Programme (LTR No. 21057) within the Fourth Framework Programme of the Commission of the European Union. The objective was to promote research into the further development of digital library technologies.

SELECT

1998-2000

SELECT was an European R&D project for creating a service that provides enhanced information about Web pages and news messages, including rating given by users. This information has three uses:

  • Global bookmark service: users can collect and manage their personal ratings from any Web browser. Thus, they can find their previously rated pages using any computer.
  • Personal recommendations: the system can advise a user Web pages that he/she may find interesting based on his/her and others' previous ratings.
  • Feedback on one's work: people can add rating facilities to their own Web pages, and collect ratings from others.

CORES

2002-2003

The central objective of the CORES project is to encourage the sharing of metadata semantics. CORES will address the need to reach consensus on a data model for declaring semantics of metadata terms in a machine-readable way. Consensus on the ground-rules for declaring standard definitions of terms, as well as local usage and adaptations, will enable the diversity of existing standards to "play together" in an integrated, machine-understandable Semantic Web environment.

AQUA

1998-2000

AQUA is a prototype implementation of a general user interface paradigm, which is capable of modelling iterative query refinement and embedding several common and advanced query techniques. The objective of this interface is not only to provide an integrated view for different searching and browsing techniques, but also to help the user to explore the contents of a digital library.

KNIXMAS

1998-2000

Due to the increasing demand of globally distributed information within complex research and development there is a need for intelligent self adapting global research and development networks, especially under groupware aspects. The KNIXMAS project designed a framework for an intelligent global research network consisting of connected local working and research networks. This framework collects and preprocesses pieces of knowledge in the field of automatic control, and provides various types of decision support and data exploration services for this information. Our part of work in this project was to investigate applicable agent technologies, to invent user feedback strategies and to provide connections with external relevant resources on the Internet.

VASIE

1994-1996

A VASIE projekt az európai szoftverfejlesztési legjobb gyakorlatok tárházát bővíti és ESSI szoftver fejlesztési folyamatjavítási példákat tesz közzé a World Wide Web-en. A minőségellenőrzött ESSI (European Software and Systems Initiative) fejlesztési projekteket osztályozva publikálja és osztja meg az erre a célra kialakított repozitórium segítségével.