projects

Jelenlegi hely

Teljes név:A kibővített Európai Unió kis- és középvállalatainak együttműködését támogató applikáció busz
Szám:IST-FP6-027306
Kezdet:2006. 01. 01.
Lezárás:2007. 12. 31.
Résztvevők:
A projekt honlapja:http://services.txt.it/abilities/

Az ABILITIES (Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs - A kibővített Európai Unió kis- és középvállalatainak együttműködését támogató applikáció busz) projekt célja egy olyan federatív architektúra kutatása, tervezése és megvalósítása, amelyben intelligens és adaptív UBL (Unified Business Language) üzenetek, valamint az interoperabilitást biztosító szolgáltatások segítségével az EU új és kevésbé fejlett tagállamainak kis- és középvállalkozásai (KKV) az eddiginél hatékonyabban és gazdaságosabban tudnak egymással együttműködni.

Az akár kommerciálisan, akár kutatási projektek keretében létrejövő interoperabilitási platformok legfőbb problémája, hogy KKV-k számára nehezen hozzáférhetők, illetve adaptálhatók. Különösen igaz ez az EU-hoz újonnan csatlakozott, vagy a közeljövőben csatlakozni kívánó országok kis- és középvállalkozásaira. Egy különböző cégeket vagy üzleti szektorokat összekötő interoperabilitási környezet ugyanis feltételezi, hogy a hozzá csatlakozó vállalatok megfelelően gépesített és informatikailag támogatott-vezérelt üzleti infrastruktúrával rendelkeznek. Enélkül értelemszerűen lehetetlen az elektronikus kereskedelem.

Az ABILITIES projekt célja ezért az, hogy olyan interoperabilitási megoldást dolgozzon ki, ami informatikailag kevésbé fejlett KKV-kat is képes kiszolgálni. Ennek megvalósításához az ABILITIES-ben az alábbi tevékenységeket végezzük:

A KKV-k orientálása. Az XML 1998-as bevezetése, és azóta történt általános elfogadottsága jelentős lökést adott az üzleti folyamatok elektronikussá, majd átjárhatóvá tételéhez. Idővel azonban az egyes szektorok önálló XML alapú üzleti dokumentum modelleket dolgoztak ki, amelyek ahelyett, hogy megkönnyítették volna, éppen hogy megnehezítették az üzleti átjárhatóságot. Ennek a problémának a megoldására az OASIS 2004 szeptemberében kiadta az UBL (Universal Business Language - Általános Üzleti Leírónyelv) 1.0-ás változatát, ami egységes formátumot biztosít a tipikus megrendeléstől-számlázásig terjedő üzleti folyamatok dokumentumainak leképzésére. Az ABILITIES keretében az UBL formátumot vesszük az elkészítendő rendszer alapjául. Megvizsgáljuk, hogy ennek milyen kiegészítései szükségesek ahhoz, hogy a kibővített EU KKV-i eredményesen tudják alkalmazni.

Federatív architektúra és intelligens üzleti dokumentumok kidolgozása. Az ISO 14258 ipari automatizációról szóló nemzetközi szabvány az interoperabilitiás 3 fő irányát definiálja:

  • Integrált (integrated): adott egy közösen elfogadott meta-modell, amelyhez minden résztvevő tartja magát. Ennek a módszernek a legfőbb nehézsége, hogy a résztvevő partnerek meglévő modelljei alapján meglehetősen nehéz olyan meta-modellt előállítani, amelyik mindenki igényét ki tudná elégíteni. Ebben az esetben a meta-modell maga futtatható és ez vezérli a résztvevő partnerek együttműködését.

 

  • Egységesített (united): ebben a megoldásban egy egységes szemantikai szintű meta-modellt definiálnak, aminek segítségével az egyes specifikus üzleti modellek egymásba átalakíthatók. Ebben az esetben a meta-modell nem futtatható és nem vezérli az együttműködést, hanem csak a konkrét modellek szemantikai megfeleltetéséhez ad keretet.

 

  • Federatív (federated): a federatív megoldás azt feltételezi, hogy nem lehetséges globális és minden résztvevő számára elfogadható szemantikus meta-modellt definiálni. Ebben az esetben nem készül pontos referencia meta-modell, amihez az egyes modelleket illeszteni lehet, pontosabban az ilesztés során a paraméterek dinamikusan, tárgyalásos módszerrel, vagy egyéb logikák felhasználásával lehetséges.

Az ABILITIES-ben egy kombinált egységesített-federatív megoldást választottuk. A dokumentumok formájára vonatkozóan szintaktikus és szemantikus értelemben egy közös meta-modell készül, míg a dokuemntumok tartalmára és kölcsönös megértésére vonatkozóan egy tárgyaláson alapuló federatív megoldást dolgozunk ki.

Szolgáltatás összehangolás és üzleti folyamat támogatás. Az e-commerce technológia aktuális trendjei szerint a folyamat-vezérlési logika és az applikáció kódja egyre inkább szétválik, s ez vezetett egyrészt szolgáltatás orientált architektúrák, másrészt a folyamat vezérelt szolgáltatás összehangolási platformok kialakulásához. Jelenlegi tudásunk és az ipari tapasztalatok szerint a szolgáltatás orientált architektúra segítségével lehet a lehető legkényelmesebben és legflexibilisebben megoldani dinamikus üzleti modellek és együttműködés megvalósítását, különösen kis- és középvállalkozások esetében.

\"ABILITIES

Az ABILITIES keretében kidolgozott megoldást valós környezetben, az újonnan csatlakozott EU tagországok egy-egy ipari szegmensében tesszük próbára. A résztvevő országok és megcélzott üzleti szegmensek:

  • Kiskereskedelmi és turisztikai vállalkozások - Litvánia
  • High-tech KKV-k - Szlovákia
  • Mezőgazdasági és élelmiszeripari KKV-k - Törökország
  • Textil és ruházati KKV-k - Románia
  • Turisztikai vállalkozások szemantikus tartalom összehangolása - Magyarország
ABILITES poszter