projects

Jelenlegi hely

Teljes név:Üzleti célvezérelt, megbízható és intelligens Gridek
Szám:IST-FP6-034556
Kezdet:2006. 09. 01.
Lezárás:2009. 12. 31.
Résztvevők:
Költségvetés:9.3 million euro
A projekt honlapja:http://www.eu-brein.com/

A GRID technológia jelentős lehetőségeket rejt az elosztott erőforrások kezelésében és ezek egy adott cél érdekében történő összehangolásában mind az üzleti versenyszféra, mind a tudományos közösség számára. A legtöbb jelenlegi GRID megoldás azonban csak kevéssé tudja kiaknázni ezeket a lehetőségeket, mivel nem képesek a vállalatok által támasztott kihívásoknak az elvárt színvonalon megfelelni.

A sikeres vállalkozások titka, hogy tevékenységüket az általuk nyújtott alapszolgáltatásra fókuszálják. Ez sok esetben komplex ellátási láncokon keresztül valósul meg, rengeteg egyéb vállalat bevonásával (egy nagy repülőtér esetében ez akár 500 céget is érinthet). Ezen vállalkozások számára legfontosabb a hatékonyság, vagyis, hogy ügyfeleik igényeit gyorsan és magas színvonalon tudják kielégíteni, és mindezt egy olyan környezetben, ahol igen gyorsan, a lehető legkisebb időveszteséggel kell tudni alkalmazkodni a változó igényekhez és piaci változásokhoz. Az ilyen sikeres vállalkozások a folyamataikat nagyon hatékonyan kezelik. Ehhez átgondolt szervezeten belüli és kívüli interakció kezelésre van szükségük, hogy az egyes résztvevők között fennálló gyakran antagonisztikus ellentéteket, valamint az erőforrásokhoz való párhuzamos hozzáférés problémáit minél alacsonyabb költséggel lehessen feloldani, valamint hogy az ennek hatására létrejövő szinergiák tovább javítsák a vállalatok (együtt)működését. A sikeres vállalkozások ezen kívül képesek jó döntéseket hozni még akár olyan helyzetekben is, amikor a döntéshez nincs elegendő, vagy megfelelő információ, illetve ez az információ inkonzisztens, vagy nem is létezik.

A GRID technológiák egészen mostanáig nem tudtak ezekre a kihívásokra megfelelő megoldásokat adni. A BREIN projekt ezen úgy kíván segíteni, hogy egy az eddigieknél sokkal "üzlet központúbb" megközelítést választ. A cél egy olyan keretrendszer kifejlesztése, amely ellátási láncok, üzleti célok, folyamat modellek, folyamat tervezési és folyamat indítási minták, belső és külső szervezeti együttműködések formális leírásain alapul, beleértve kívánságok, képességek, emberi és műszaki erőforrások tevékenységeinek formális leírását is, kiegészítve egy olyan szimulációs rendszerrel, amely komplex döntések támogatásához nyújt segítséget akár nem standard döntési folyamatok esetében is. Mindehhez a BREIN a GRID technológiák kínálta rugalmasságot és megbízhatóságot kívánja ötvözni az üzleti folyamatok modellezésének erejével, s mindezt intelligens és adaptív MI technológiák alkalmazásának segítségével, nevesint az ágens teória, tervezési és optimalizálási stratégiák és szemantikus web felhasználásával.

Eredmények

A SZTAKI DSD fejlesztésében elkészült egy SOAP plugin, amely lehetővé teszi, hogy a JADE multi-ágens platformok SOAP protokollon keresztül kommunikáljanak HTTP vagy IIOP helyett. A bővítmény további funkciói az ágensek és webszolgáltatások egyszerű integrációjára adnak eszközöket, így a két technológia együttesen használható, és mindkettőnek az előnyei kiaknázhatóvá válnak.