Jelenlegi hely

Teljes név:DELOS Network of Excellence on Digital Libraries
Szám:FP6 507618
Kezdet:2004. 01. 01.
Lezárás:2007. 12. 31.
Résztvevők:
Költségvetés:6.00 million EURO
A projekt honlapja:http://www.delos.info/

Áttekintés

A digitális könyvtárak (DL) elterjedését segítõ tényezõk között van a számítógépes környezetek elterjedése és integrációja mindennapjainkba, a digitális tartalom globális elérhetõsége, és az Internetet használók számának nagymértékû növekedése. Ekképpen a digitális könyvtárak a jövõ információs infrastruktúrájának lényeges részét képezik majd.

A DELOS közösség közös programokat mûködtet, amelyek célja az európai digitális könyvtári kutatások koordinálása és integrációja, a nagyobb európai kutatómûhelyek összekapcsolása, és a DL technológiák következõ generációjának kifejlesztése.

  • átfogó és egyesítõ elméletek és keretrendszerek definíciója a digitális könyvtári információk életciklusára vonatkozóan
  • interoperábilis, multimodális, többnyelvû szolgáltatások és tartalomkezelés megvalósítása

A DELOS célja generikus DL technológia kifejlesztése is, amelyek ipari DL rendszerekbe integrálhatóak és fejlett szolgáltatásokat valósítanak meg.

A közösség a DL technológiákat és tudást különbözõ alkalmazási területekre is közvetíti. Ennek érdekében egy Virtuális Digitális Könyvtári Kompetencia Központ alakult, amely elérhetõvé teszi az egyes felhasználócsoportok számára az új technológiákat, szolgáltatásokat, tesztkönyezeteket és a szakértõi kapacitást.

További fontos célok:

  • az Európai Digitális Könyvtárral kapcsolatos kutatások menedzselése,
  • fórum létrehozása, ahol kutatók, fejlesztõk és kliensek kicserélhetik ötleteiket és tapasztalataikat,
  • csereprogramok szervezése DL kutatás nemzetközi kooperációjának erõsítése érdekében.

A SZTAKI két munkacsomagban vesz részt a DELOS-on belül: evaluáció és interoperabilitás.

Digitális könyvtárak értékelése

Manapság a digitális könyvtárak minõségére, használatára vonatkozó értékelések, elemzések (evaluáció) mind saját, speciális rendszerek használata közben készülnek, így az eredmények összehasonlítása nehézkes, szinte lehetetlen. A cél egy szabványos tesztkörnyezet elkészítése, amely a DL rendszerek összehasonlító értékelését lehetõvé teszi. Az elméleti keret megalkotása után, annak alapján egy olyan környezet megalkotásán dolgozunk amely az érintetteket végigvezeti az értékelési módszertanon, az értekelés lépésein. Ezzel egy idõben egy közösségi fórumot is megteremtünk, ahol tapasztalatokat és eredményeket lehet megosztani egymással. Továbbá konkrét evaluációs tevékenységet is végzünk, a szolgáltatások fejlõdésének elõsegítésére.

Az értékelési módszertan részeként egy naplózási keretrendszert (standard logging framework) is kidolgoztunk, amely egy generikus XML-alapú naplóformátumot definiál a digitális könyvtárak használata közbeni események rögzítésére. Az ilyen egységes naplók sokféle statisztikai összehasonlító elemzés nyersanyagaként szolgálhatnak. Ennek szemléltetésére egy grafikus analizáló eszközt fejlesztettünk ki, amely naplófájlok kivonatolására és azok vizuális szemléltetésére alkalmas.

A Daffodil rendszert javasoljuk DL tesztkörnyezetként, mivel igen könnyen testre szabható különféle összehasonlító kísérletekhez:

  • új gyûjtemény könnyen integrálható a rendszerbe csatolók segítségével (pl. SQL, Z39.50, OAI)
  • új szolgáltatások integrálhatóak a felhasználói felületbe
  • a felhasználói felület megjelenése egyszerûen átszabható

Ontológia-alapú együttmûködés (interoperability)

A szemantikus együttmûködés (interoperability) fõ célja a különbözõ szemantikus leíró rendszerek összehangolása az egyesített keresés érdekében. Ennek megvalósítása adat és metaadat szinten is kutatási probléma. A tudásrendszerezõ módszerek, úgymint osztályozások, tezauruszok, névtárak az adatokban, témakörben rejlõ szemantikus struktúrákat modellezik a visszakeresés céljából. Az ontológiák magasabb szinten valósítják meg ezt, a relációk és szerepkörök formálisabb definiciója révén. A munka célja ezeknek a heterogén tudásrendszerezéseknek az összefoglalására vonatkozó kutatás és fejlesztés. Az integráció alapja a CIDOC CRM (ISOCD21127) nevû mag-ontológia.

A SZTAKI kísérletei ezen a téren az egymásra leképezett metaadatsémák használata esetén megvalósítható keresésre irányulnak. A SZTAKI által üzemeltetett CORES nyilvántartás több mint 30 metaadatsémát regisztrál. E sémák elemei relációkkal kapcsolódnak más sémaelemekhez. Az NDA gyûjtemény több mint félmillió metaadatot tartalmaz, melyek különbözõ, de a CORES-ben nyilvántartott sémák alapján írnak le dokumentumokat. A CORES és az NDA összekapcsolása révén lehetõvé válik egy egyesített keresés, valamint a keresõfelület automatikusan adaptálódni tud a sémák változásaihoz, melyet a CORES nyilvántartásban rögzítenek. További részletek errõl a kísérletrõl a publikációnkban található.