Jelenlegi hely

CONCORDA

2020

A projekt célja magyar kutatási adat repozitórium létrehozása a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kutatások támogatása céljából. A kutatási adat repozitórium hazai és nemzetközi szinten adattárolási és repozitórium szolgáltatásokat, valamint egyértelműen (peer-to-peer módon) szabályozott és megbízható adatmegosztást biztosít.

COURAGE

2016-2019

A COURAGE kutatóprogramot (http://cultural-opposition.eu/) a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja. A kutatóprogram a kulturális ellenállás gyűjteményeinek közös adatbázisát hozza létre, lefedve az egykori szocialista blokk tagállamait. A felépülő adatbázis egyfajta metaarchívumként funkcionál, és nagy segítség lehet a történelem, irodalom vagy művészeti oktatás területén, hiszen képes egyszerre multimediális tartalmakat megjeleníteni, illetve a szabad, kreatív bejárást biztosítani a felhasználóknak. A projekt informatikai támogatását az MTA SZTAKI nyújtja.

SYMBIO-TIC

2015-2019

A SYMBIO-TIC projekt az európai gyártás rugalmasabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét tűzte ki maga elé célul. Legfőbb újítása a munkás és a robot közös térbe helyezése a kollaboráció hatékonyabbá tétele érdekében. Ennek megvalósítása során különös hangsúlyt kap a biztonság. A munkás testi épségének védelmében, az ütközés elkerülésért a rendszer folyamatosan érzékeli a munkás helyét és ez alapján befolyásolja a robot viselkedését. Az optimális munkamegosztás megvalósításához fontos a munkafolyamatok körültekintő megtervezése és a változásokhoz való alkalmazkodás képessége. Kiemelt szerepet kap továbbá az ember és gép között zajló hatékony kommunikáció, ahol a munkás többféle csatornán, könnyedén veheti fel a kapcsolatot a robottal, őt pedig információkkal, instrukciókkal látja el az elvégzendő feladatról.

MTMT2

2014-2018

A hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a magyar akadémiai és felsőoktatási szféra országos regisztere, és mint ilyen több mint 40 ezer felhasználót szolgál ki, valamint statisztikai adatokkal lát el a tudománnyal foglalkozó különféle állami és egyéb intézményeket. Az MTMT új szoftver rendszerének fejlesztésére az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya kapott megbízást.

W3C-HU

2002-2020

A W3C-t 1994. októberében alapították azzal a céllal, hogy elősegítsék a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését és garantálják széleskörű felhasználhatóságát. A W3C célja az, hogy kiaknázza a Web összes lehetőségét az információs fórumok, a kereskedelem, a kommunikáció és a kollektív tudás terén egyaránt.

A World Wide Web Consortium 2002. szeptember 1-én nyitotta meg Magyar Irodáját, mely az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályán működik. A W3C Magyar Iroda célja, hogy a magyar intézmények és cégek minél szélesebb körében megismertesse a W3C tevékenységét és segítséget nyújtson az azokban való részvételhez.