Jelenlegi hely

DBK

2021. 07. 01.-2022. 07. 01.

A Digitális Bölcsészeti Központ dhupla nevű platformja irodalmi anyagok kritikai feldolgozását és kiadását szolgálja. A művek TEI XML alapú feldolgozását az Oxygen XML Editor bővítménye támogatja, melyet a SZTAKI DSD fejleszt a DBK útmutatása alapján. A TEI szerkesztői környezet kontextusfüggően segíti a szerkesztőket a megfelelő XML tagok beillesztésében, a TEI szabályok ellenőrzésében, olvasási nézet megjelenítésében és a metaadatok űrlapos bevitelében.

DKG

2020. 09. 23.-2024. 09. 22.

A 2020. őszén elindult Elosztott Tudásgráfok (Distributed Knowledge Graphs - DKG) EU COST projekt fő célja olyan tudásgráf technológiák létrehozása, melyek webes szabványokon alapulnak, teljesítik a FAIR követelményeket, nyíltak, biztosítják az adatok védelmét és lehetővé teszik a magas minőségű adatok decentralizált közzétételét.

MILAB

2021. 03. 01.-2022. 03. 01.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központjának két archívuma, a KDK, amely a TK intézeteiben zajló kutatásokat archiválja, és a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely, amely a hazai kvalitatív társadalomkutatások örökségét őrzi, pilot projektben vett részt a SZTAKI-val együttműködésben. A projekt célja a két archívum interjúgyűjteményének tárgyszavakkal és egyéb metaadatokkal való ellátása volt (pl. nevek és helyek felismerése) mesterséges intelligencia eszközök felhasználásával.

CONCORDA

2020

A projekt célja magyar kutatási adat repozitórium létrehozása a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kutatások támogatása céljából. A kutatási adat repozitórium hazai és nemzetközi szinten adattárolási és repozitórium szolgáltatásokat, valamint egyértelműen (peer-to-peer módon) szabályozott és megbízható adatmegosztást biztosít.

MTMT2

2014-2018

A hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a magyar akadémiai és felsőoktatási szféra országos regisztere, és mint ilyen több mint 40 ezer felhasználót szolgál ki, valamint statisztikai adatokkal lát el a tudománnyal foglalkozó különféle állami és egyéb intézményeket. Az MTMT új szoftver rendszerének fejlesztésére az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya kapott megbízást.

W3C-HU

2002-2020

A W3C-t 1994. októberében alapították azzal a céllal, hogy elősegítsék a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését és garantálják széleskörű felhasználhatóságát. A W3C célja az, hogy kiaknázza a Web összes lehetőségét az információs fórumok, a kereskedelem, a kommunikáció és a kollektív tudás terén egyaránt.

A World Wide Web Consortium 2002. szeptember 1-én nyitotta meg Magyar Irodáját, mely az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályán működik. A W3C Magyar Iroda célja, hogy a magyar intézmények és cégek minél szélesebb körében megismertesse a W3C tevékenységét és segítséget nyújtson az azokban való részvételhez.

ARP

2021. 11. 01.-2023. 04. 30.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Adatrepozitórium (ELKH ARP) projekt célja egy olyan új repozitóriumi infrastruktúra-szolgáltatás alapjainak a megteremtése, amely a teljes ELKH kutatóhálózat folyamatos és hosszú távú kutatási adatkezelését támogatja. A fejlesztés megoldást nyújt majd a kutatási adatok, mint értékkel bíró adatvagyon, biztonságos, digitális tárolására, azok használatára és újra felhasználásra, valamint további hasznosítására a kutatási és egyéb, például gazdasági szféra számára.

DIWAS

2019. 08. 01.

A DIWAS projekt célja egy olyan felhőszolgáltatás megvalósítása, aminek segítségével Ipar 4.0 környezetben gyártósori munkások számára összeszerelési instrukciók generálhatók és jeleníthetők meg multimodális módon. 

iToBoS

2021. 04. 01.-2025. 24. 01.

Az iToBoS az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja által finanszírozott kutatási projekt, amelynek célja egy olyan, új diagnosztikai eszköz létrehozása a melanóma korai felismerésére, amely a betegről rendelkezésre álló összes információt hasznosítja. Ennek az úgynevezett holisztikus értékelőeszköznek minden egyes beteg sajátos jellemzőit meg kell értenie, ezzel megnyílik az út a melanóma személyre szabott, korai felismerése előtt.