Jelenlegi hely

Teljes név:Proaktív multimodális szervezetközi kollaborációs és monitoring platform
Szám:GVOP-3.1.1-2004-05-0245/3.0
Kezdet:2005. 01. 01.
Lezárás:2006. 12. 31.
Résztvevők:
Költségvetés:100 million HUF
A projekt honlapja:http://dsd.sztaki.hu/projects/present/promocio/en/

A projekt célkitűzései

A kutatás-fejlesztési projekt keretében kifejlesztésre kerülő rendszer alkalmas több - informatikai infrastruktúráját és alkalmazásait tekintve is elkülönülten működő - szervezet, együttműködésének (konzorciális együttműködés) újfajta informatikai támogatására. Az együttműködő szervezetek által megvalósításra kerülő projekt teljes életciklusa alatt az együttműködő partnerek tevékenységének informatikai támogatását web-es és más (multimodális) felhasználói felületeken keresztül biztosítja a rendszer, felhasználva a résztvevő szervezetek informatikai infrastruktúráját, adatkezelő rendszereit.

A projekt célja az elosztott rendszerek felépítésének elveit követve, újfajta kollaboratív, osztott tudás- és projektmenedzsment rendszerkörnyezet és együttműködés-technológia (mint humántechnológia) kialakítása. Vagyis új informatikai és szervezéstudományi tudományos eredmények alapján hozunk létre a gyakorlatban használható új típusú //csoportszoftver-rendszert//.
A rendszer egyik funkcionális súlypontja a projektértékelés és annak informatikai támogatása, illetve informatikai modellje.

A konzorcium tagjai által alkalmazott protokoll lehetővé teszi, hogy multimodális és portál környezetben, egységesített felhasználói felületeken minden résztvevő a partnerszervezetek által végzett valós tevékenységeket folyamatos nyomon kövesse.

Az adott szervezetek által alkalmazott saját alkalmazások használata mellett lehetőséget biztosít a rendszer arra, hogy a projekt indikátorok alapján, előre meghatározott (a pilot alkalmazás során pályázati együttműködés jellemző szabályait, módszertanát és elvárás rendszerét figyelembe véve) módon a konzorcium valamennyi tagja a projekt egészére hatást gyakorló beavatkozásokat kezdeményezhessen. Emellett az indikátorok változásaira alapozottan előre meghatározott tevékenységsorok is végrehajtásra kerülnek.

Proaktivitás

A projekt megnevezésében szereplő proaktív jelző arra utal, hogy folyamatosan monitorozott indikátorok, illetve azok normalitástól eltérő értékei alapján a rendszer, előre meghatározott elvárás rendszer alapján, ha az szükséges, automatikusan új tevékenységeket generál, (pl. figyelmeztetést küld, új részfolyamatot kezdeményez, hozzáférést letilt stb.) melyek révén az indikátorok újból a normális tartományba kerülhetnek.

A monitorozott indikátorok felhasználása, mint tájékoztatási funkció lehetőséget biztosít a projekt konzorciumi tagjai, résztvevői számára, hogy akár írásban, akár „szóban” folyamatosan tájékoztatást kapjanak a projekt aktuális állásáról. Specifikus eleme a rendszernek, hogy olyan projektek esetében, amelyek végrehajtása során szükség van a projekt tágabb környezetének (pl. közvélemény) folyamatos tájékoztatására, egyúttal biztosíthatja a pontos és részben automatikus információszolgáltatást is. Ez a rendszerkoncepció a klasszikus visszacsatolt rendszerek szabályozáselméleti eredményeit kívánja bevezetni a csoporttevékenységet támogató ún. groupware rendszerek területén és így egy újfajta visszacsatolt humán-gép-humán csoporttevékenység és az azt támogató szoftverrendszer jön létre (ebben rejlik a projekt újszerűsége).

Multimodalitás

A kialakítandó groupware rendszer felhasználása olyan körben várható (szervezetek (felső)vezetői, vezető munkatársak, műszaki szakemberek stb.), ahol a mindennapos számítógéphasználat természetes, ugyanakkor számos esetben használnak bizonyos kontexusokban a klasszikus számítógéptől eltérő eszközöket (pl. mobiltelefon autóban, laptop, PDA utazás közben) is. Ebben a körben a projektszerű együttműködés informatikai támogatása mindenképpen ki kell, hogy terjedjen a klasszikustól eltérő input-output eszközök használatára, illetve azok integrálására is. Ha pl. egy projektben résztvevőnek a rendszer valamilyen figyelmeztetést kíván küldeni és az illető éppen autóban ül, akkor a rendszer automatikusan dönthet arról, hogy a korábban e-mailben küldendő figyelmeztetést hangos üzenetté konvertálja (modalitásváltás), és azt a mobil telefon segítségével tudassa az illetővel. Az automatikus modalitásváltás kezdeményezése a rendszer monitorozott indikátoraiból származtatható döntések eredménye is lehet. Ezen új típusú csoporttámogató szoftverrendszer, és a potenciális felhasználói kör együttesen vezetett oda, hogy a tervezett projekt nagy hangsúlyt fektet a multimodális felhasználói interfészek (kép-, szöveg-, hangalapú interfészek) és eszközök (pl. mobil eszközök) integrálására.