You are here

Motto:

Hogy végre ne nyaggassatok
tanácsért: jó, adok tanácsot,
Csupán egy feltételt szabok,
azt, hogy követni nem fogjátok.

Goethe

Az "ottlap" a "Home Page" angol kifejezés magyar nyelvû fordítása.

Az "ottlap" szó nyelvújítással keletkezett 1995-ben. Alkotta: Kovács László

Íme az eredeti javaslat:

Date: Tue, 14 Feb 95 10:37:51 +0100
From: Laszlo Kovacs 
To: www-l@fsz.bme.hu
Subject: Re: homepage
Sender: owner-www-l@fsz.bme.hu
Precedence: bulk
Reply-To: www-l@fsz.bme.hu
X-Charset: ISO_8859-1
X-Char-Esc: 29

Miután eljutottunk a homepage vitájában erre a pontra azt kell látnom, hogy a bátortalan kezdeményezések fantáziátlansággal párosodva erõltetett megoldásokat szültek. Ezen febuzdulva és egy kicsit elengedve magamat a legújabbkori nyelvújítas hívévé válva a következõ változatok pattantak ki belõlem:

Ottlap avagy honlap

Ezekre a megoldásokra a következõ megfontolások után jutottam: 

  1. a fordítás legyen rövid (legfeljebb két szótagú, úgy mint az eredeti angol kifejezés)
  2. értelme vagy hangzása (még ha új szó is) utaljon az eredeti értelmére avagy hangzására
  3. magyarnak érezzük és a magyar helyesírásnak megfelelõen ragozható legyen
  4. legyen rövid, tömor, lehetõleg frappáns

Az OTTLAP magyarázata

Az ottlap szóösszetétel: az ott-lap elsõ tagja az ott azt fejezi ki, hogy a lap nem itt hanem ott van, vagyis frappánsan kifejezi a WWW inherens tulajdonságát nevezetesen a világméretû elosztottságot. A második tag (a lap) pedig egyszerû fordítása az angol eredetinek. Ugyanakkor az ottlap felfogható az angol eredeti fordításából képzett szóösszetételnek is, nevezetesen az ott nem más mint az ott(hon) elsõ fele. (home page = otthon lap). Az ottlap összetétel tehát kettõs módon is vonatkozásba hozható az eredetivel.

A HONLAP magyarázata

A honlap az ottlaphoz viszonyítva klasszikus összetételnek tûnik: az otthon mint hon-ból illetve a korábban indokolt lap-ból áll.

Mindezek után én a saját voksomat az OTTLAP mellett teszem le, mivel az egy kicsit elrugaszkodottabb és mint ilyen jobban mellbevágó mint a klasszikus honlap.

Az OTTLAP és/vagy HONLAP kifejezések használatára álljanak itt a következõ mondatok.

"Rákattintottam a szóra és elmentem a SZTAKI ottlapjára, melyrõl elértem a saját ottlapomat. Az ottlapom tartalmazza a fényképement és egy rövid önéletrajzomat."

"A magyar ottlap térképe sokat javult az utóbbi idõben, Tamás még a leképezési problémát is kijavította, miáltal a magyar WWW szerverek ottlapját az olyan böngészõk is hibátlanul tudják elérni mint az OmniWeb."

Az OTTLAP és/vagy HONLAP másokkal való összehasonlítása érdekében ime Kiss Gábor gyûjeménye:

 

> kezdokep
> nyitokep
> cimkep
> vezeroldal
> bazisoldal
> cimoldal
> cimlap
> alaplap
> torzslap
>
> Es egy nyelvujitaskori szosszenet: indulap (indulo lap).
>

---
--László