projects

Jelenlegi hely

Teljes név:MIK 3.1.2. Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése
Kezdet:2005. 07. 01.
Lezárás:2009. 06. 30.
Résztvevők:
 • BME Automatizálási és AlkalmazottInformatikai Tanszék
 • BME Híradástechnikai Tanszék
 • BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
 • BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 • BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 • ELTE Operációkutatási Tanszék
 • Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft.
 • Hewlett-Packard Magyarország Kft.
 • Magyar Telekom Rt. (PKI Távközlésfejlesztési Intézete)
 • Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete
 • NOKIA HUNGARY Kft.
 • Pannon GSM Távközlési Rt.
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Siemens PSE Program- és Rendszerfejlesztő Kft.
 • Siemens Rt.
 • Sun Microsystems Kft.
 • T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.
Költségvetés:240 millió HUF

A MOBIL INNOVÁCIÓS KÖZPONT a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati támogatásából alakult meg (MIK), amely egyetemek, akadémiai kutatóintézet, iparvállalatok, szolgáltatók, valamint tudományos kutatással vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködésére épül. A Mobil Innovációs Központ azoknak a tudományos és műszaki kérdéseknek a megoldására jött létre, amelyek hozzájárulnak a jövő heterogén mobil és vezetéknélküli hálózataiban felmerülő problémák tisztázásához, a 3G-s szolgáltatások és a későbbi mobil és vezetéknélküli technológiák bevezetéséhez, és ezeken a hálózatokon korszerű alkalmazások fejlesztéséhez. Cél továbbá az említett témákba kis- és közepes vállalkozások bevonása.

Célok

A 3.1.2-es kutatás-fejlesztési program célja mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése, alkalmazásfejlesztési megoldások és távközlési szolgáltatásmodellek vizsgálata és fejlesztése, közösségi és kereskedelmi szolgáltatásokat támogató mobil alkalmazások fejlesztése és az ezen alkalmazások fejlesztéséhez szükséges szoftver technológiák átfogó vizsgálata. Célunk továbbá a mobil kommunikációs technika bevezetése illetve integrálása ipari objektumok működésének monitorozására, távfelügyeletére és diagnosztikájára.

Az internet és mobil alapú fejlesztések kölcsönhatása következtében a webszolgáltatások mobil környezetben való elterjedettségéhez annak technológiáját mind a szolgáltatói, mind a felhasználói oldalon egyszerűbbé kell tenni a transzport és az applikációs rétegben is. Ezért figyelmet fordítunk a nyílt, szabadon programozható operációs rendszerrel (Symbian, MS Smartphone, Linux, stb.) rendelkező okostelefonok (smartphone) felhasználására is.

A műholdas szolgáltatásokon felépített mobil alkalmazásokat illetően a rendszerintegrálás jelenleg túlságosan költséges, mivel a ma rendelkezésre álló, elsődlegesen katonai célú GPS rendszer pontatlansága és alacsony megbízhatósága szükségessé teszi kiegészítő berendezések bevonását. A helyzet alapvetően megváltozik a Galileo rendszer 2008-ra tervezett üzembeállításával, amely nagy pozicionálási pontosságú és magas rendelkezésre állást garantáló műholdas szolgáltatásokat fog nyújtani. Az előttünk álló évek során olyan alkalmazási területek kutatását és fejlesztését kell abszolválni, amelyek minőségileg új megoldásokat nyújtanak az ipar, az információszolgáltatás vagy a biztonságtechnika terén, és melyekkel a szolgáltatás beindulásakor már versenyképes pozícióból lehet piacra lépni. Ezen a területen a várható eredmények: a Galileo-rendszer szolgáltatásainak elemzése alkalmazás­technikai szempontból, műholdas és mobil eszközök integrálási kérdéseinek rendszerezése, a kapcsolódó know-how bázis felépítése, továbbá speciális alkalmazások kutatása, modellezése és fejlesztése.

Elvárt eredmények

A program eredményeképpen nemzetközi színvonalú tudományos publikációk születnek a mobil szoftver technológia területén. A program résztvevői nemzetközi, elsősorban EU-s kutató programokban is részt vesznek. Gazdasági szempontból fontos eredmények a program során megszülető alkalmazások és szolgáltatások. Ezek nem csupán a mobil szolgáltatók bevétel-növekedésén keresztüli adóbevételeket növelik, hanem egy részük a hátrányos helyzetű térségek, illetve a hátránnyal élő honfitársaink hatékony bekapcsolását teszik lehetővé az információs társadalom vérkeringésébe. Az eredményeket az összefoglaló táblázatokba foglalt időterv szerint szoftver demonstrációk, kutatási jelentések, valamint mintaalkalmazási prototípusok kidolgozása formájában tervezzük elérni az alábbi tematikák mentén: Mobil alkalmazási helyzetkép, alkalmazásfejlesztési lehetőségek és megoldások vizsgálata, mobil alkalmazásfejlesztési módszerek és szoftvertechnológiák elemzése, javaslatok kidolgozása a projekt fejlesztési módszereire és technológiáira, mobil alkalmazásfejlesztési feltételek (hardver, szoftver, ismeretek) létrehozása, mobil technika integrálása ipari monitorozásban, távfelügyeletben és diagnosztikában, mobil környezetben hatékonyan használható webszolgáltatás prototípus és kísérleti alkalmazások kifejlesztése.

MIK poszter